NAŘÍZENÍ VLÁDY PRO PROVOZOVATELE FITNESS

 • DELFIN.CZ
 • >
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY PRO PROVOZOVATELE FITNESS
Vyzkoušejte naši novou rezervační aplikaci pro mobilní zařízení
Vyzkoušejte naši novou rezervační aplikaci pro mobilní zařízení

připojte se k zaregistrovaným
a odebírejte novinky
z klubu Delfín


Níže Vám přinášíme kompletní nařízení vlády ČR pro provozovatele fitness, kterými jsme jako provozovatel povinni se řídit.

NAŘÍZENÍ VLÁDY PRO PROVOZOVATELE FITNESS

ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod.

I. zakazuje

přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť
včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které
se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

 1. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
 2. nelze používat šatny a sprchy,
 3. vstup a cvičení po celou dobu pouze se ochrannými prostředky dýchacích cest,
 4. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 5. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 6. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 7. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 8. prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,
 9. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
 10. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
 11. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
 12. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

Kompletní dokument je ke stažení ZDE:

Na základě výše uvedených opatření a požadavků přes víkend upravíme kompletní provoz Delfína, tak abychom Vám zajistitli co největší komfort při cvičení a také nejpestřejší nabídku sálových lekcí. A to vše při splnění výše uvedených podmínek.

Váš Delfín tým

Vydáno: 24.04.2020

TOPlist